Polityka prywatności.


I Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Właścicielem strony internetowej www.fotonieruchomosci.eu oraz administratorem danych osobowych jest Ilona Echta prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Intiger Ilona Echta z siedzibą w Chełmie 22-100, ul. Różana 42, NIP 5632097539, REGON: 061104226, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

II Dane osobowe
• Serwis pobiera dobrowolnie informacje podane przez użytkownika.
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z klientem, udzieleniu informacji, realizacji zamówionej usługi.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@fotonieruchomosci.eu
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.